نمایش 1–10 از 20 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

دیزل ژنراتور 72 کاوا پرکینز ایران

128,231,610 تومان 117,231,610 تومان
دیزل ژنراتور 72 کاوا پرکینزموتور دیزلی 72 کاواژنراتور استمفورد پاور 72 کاوااستاندارد یورو 2موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 60 کاوا پرکینز ایرانی

105,956,000 تومان 97,851,600 تومان
دیزل ژنراتور 60 کاوا پرکینزموتور دیزلی 60 کاواژنراتور استمفورد پاور 60 کاوااستاندارد یورو 2موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 50 کاوا پرکینز ایرانی

93,232,000 تومان 88,232,000 تومان
دیزل ژنراتور 50 کاوا پرکینزموتور دیزلی 50 کاواژنراتور استمفورد پاور 50 کاوااستاندارد یورو 2موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 42 کاوا پرکینز ایرانی

88,460,000 تومان 86,460,000 تومان
دیزل ژنراتور 42 کاوا پرکینزموتور دیزلی 42 کاواژنراتور استمفورد پاور 42 کاوااستاندارد یورو 2موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 31.5 کاوا پرکینز ایرانی

82,012,400 تومان 7,812,400 تومان
دیزل ژنراتور 31.5 کاوا پرکینزموتور دیزلی 31.5 کاواژنراتور استمفورد پاور 31.5 کاوااستاندارد یورو 2موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور پرکینز 31 کاوا لهستان

71,000,000 تومان 65,000,000 تومان
دیزل ژنراتور 31 کاوا پرکینز لهستانموتور دیزلی 31 کاواژنراتور استمفورد پاور 31 کاوااستاندارد یورو 2موتور ساخت لهستان

دیزل ژنراتور 500 کاوا بنز

755,500,000 تومان 725,500,000 تومان
دیزل ژنراتور 500 کاوا بنزموتور دیزلی 500 کاوا 2-BENZ OM457TAGEژنراتور استمفورد پاور 500 کاوااستاندارد یورو 4موتور ساخت آلمان
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 400 کاوا بنز

660,470,000 تومان 630,470,000 تومان
دیزل ژنراتور 400 کاوا بنزموتور دیزلی 400 کاوا 2-BENZ OM457TAGEژنراتور استمفورد پاور 400 کاوااستاندارد یورو 4موتور ساخت آلمان
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 350 کاوا بنز

621,360,000 تومان 605,360,000 تومان
دیزل ژنراتور 350 کاوا بنزموتور دیزلی 350 کاوا 1-BENZ OM457TAGEژنراتور استمفورد پاور 350 کاوااستاندارد یورو 4موتور ساخت آلمان
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 300 کاوا بنز

350,000,000 تومان 328,295,000 تومان
دیزل ژنراتور 300 کاوا بنزموتور دیزلی 300 کاوا BENZ OM355TGEژنراتور استمفورد پاور 300 کاوااستاندارد یورو 4موتور ساخت آلمان
فروخته شده:0
باقی مانده:10