کلید اتوماتیک / کلید کمپکت

کلید اتوماتیک / کلید کمپکت قسمی از اسباب حراست الکتریکی هستند که به شکل کلی مورد بهره جویی قرار می گیرند در شکلی که روند بار از گنجایش کلید مینیاتوری ها بالاتر می روند.

این سوئیچها ایضا در هر عملکردی که تنظیم های تریپ شایسته انتظام مورد احتیاج باشد که در سوئیچهای Plug-in و یا MCBها در معرض نیستند.

تشریح و کارکرد کلید اتوماتیک :

به شکل اختصار MCCB قسمی از اسباب حراست الکتریکی هست که می تواند به علت مقدار عریضی از ولتاژ و ایضا در هردو فرکانس 50 و 60 هرتز (HZ) بهره گیری می شود.

فرق اساسی بین سوئیچهای کامپکت و سوئیچهای مینیاتوری این است که سوئیچ اتوماتیک می تواند درجه جریانی تا 4000 آمپر داشته باشد و تنظیمهای تریپ آن به شکل رایج سزاوار نظم دهی است.

فرق دیگر این است که سوئیچهای کامپکتگنده تر از کلید مینیاتوری می باشنمد ماننده بسیاری از سوئیچهای قطع کننده مدار فرمان، کلید اتوماتیک حائز سه کارکرد اصلی می باشد:

پاسداری در برابر جریان اضافه بار :

ولتاژ های صدرتر از اندازه اسمی که افزونتر از وقتی که به جهت عملکرد عادی است، درازا بکشند.

پاسداری در برابر ایرادهای الکتریکی :

در طول کار یک ایراد همانند اتصال کوتاه و یا ایراد خطا، ولتاژ های بسیار بالایی وجود دارد که حتما بلافاصله ایستاده شوند.

کلید یک مدار به حالت روشن و خاموش :

این عملکرد سوئیچ اتوماتیک خیلی رایج نیست اما سوئیچهای کامپکت می توانند برای این آماج بهره گیری شود در حالتی که سوئیچ دستی درخوری برای کلید مدار هویت نداشته باشد ماننده سوئیچهای کامپکت حائز درجه ولتاژی بسیطی ای می باشند می توان از این سوئیچها برای عملرکردهای بسیطی استعمال کرد. در وضعیت موجود کلید اتوماتیک در درجه های بالاتر از مقدارهای 16 آمپر تا مقدلرهای صنعتی وسیع 4000 آمپر در دسترس هستند، که این مساله باعث می شود این سوئیچها بتوانند در هر دو دایره قدرت پایین و قدرت بالا مورد بهره جویی قرار گیرند.

کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک برای محافظت از برق صنعتی و روشنایی وکابلها وماشین الات دربرابراتصال کوتاه واضا فه بار از کلید های اتو ماتیک استفاده میشود .

مزیت کلید اتوماتیک :

مزایا ی کلید اتوماتیک نسبت به فیوزها این است که قطع هم زمان سه فازو جلو گیری از دو فاز شدنجریان ورودی و مانع ازسوختن موتورها ومدارهای الکتریکی ودر ضمن قابل بهره برداری بس از هر بار قطعی جریان برق میباشد و این موضوع در میان کلید های ics  معروف هستند.

کاربرد کلید اتوماتیک :

کاربرد این کلید ها بصورتی هست که قادر به قطع جریان اتصال کوتاه و مداوم  .  میباشتد . بدون این که  اسیبی به کلید وارد شود.

کلید های اتوماتیک در انواع مختلفی هستند  که عبارتند از کلیدهای اتوماتیک هوایی کلیدهای اتوماتیک  کامبکت.

کایدهای محافظ جان و کلیدهای محافظ موتور و غیره … کلید های اتوماتیک هوایی.

در آمپرهای بالا از کلیداتوماتیک هوایی برای ورودی تابلو های برق که جریان ورودی بالایی دارند استفاده میشود.

حد بالای این کلیدها تا 2000 آمبر میباشد اصولا برای ایجاد selectivity کامل بین کلیدهای خروجی و ورودی که از کمبکت هستند دارا میباشد.

کلیدهای هوایی چیست

دارای رله هایی هستند که در داخل خود کلید هوایی نصب شده اند که built.in هستند خصوصیت بارز این رله ها به تاخیر انداختن زمان قطع ولتاز هستند. یعنی   timedelit هستند .

به زبان ساده اکر خطایی در یک فیدر خروجی رخ دهد رله ابتدا فرمان قطع کلید خروجی را صادر میکند و اگر این خطا برروی مدار ادامه داشته باشد و کلید خروجی عمل نکند در این زمان کلید ورودی با تاخیر همه جریان تابلو و مدار را قطع می کند تا جلو خسارت در تابلورا بگیرد .

کلیدهای اتوماتیک کامبکت چیست :

کلیدهای کامبکت در بسیاری از شبکه های توزیع برق به کار میرود. به خاطر افت بیش از حد ولتاز و برگشت جریان به صورت اتوماتیک جریان برق را قطع و موجب الارم میشود.

در چنین زمانی از کلید اتوماتیک کامبکت  mccb استفاده میشود.در موافعی که در شبکه برقق قطعی برق اتفاق می افتد .

این کلید به صورت اتوماتیک و یا دستی وارد عمل میشود و محافظ اضافه بار و جریان نشتی و اتصال کوتاه در شبکه های توزیع برق میشود.

کلید های اتوماتیک کمبکت دارای تیبهای ys-ym-lm  وبرای عملکردهای مختلفی هم چون قابل تنظیم وغیر قابل تنظیم والکترونیکی هستند .

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.