آنتن

آنتن یک وسیله مخابراتی می باشد که عمل آن تعویض سیگنال های الکترونیکی

به موج های الکترو مغناطیسی در وضع فرستندگی و تعویض موج های التکرو

مغناطیسی به سیگنال های الکترونیکی در وضع گیرندگی است. انتن ها قالب های گوناگونی دارند که با دقت به استفاده ای که دارند این قالب

انتخاب می‌شود.

یکی از راحت ترین قالب های صورت پذیر جهت یک انتن، مدل ‌های سیمی

هستند.

 

اکثراً در گیرنده دیجیتالی ها هر آ نتن به برابر یک فرکانس آشکار، به تقویت در آمده و

به برابر آن فرکانس، ولتاژ حداکثر معلومی ایجاد می‌نماید.

 

هر وقت درازای انتن برازنده با طول موج دریافتی باشد، موج تماماً در انتن قرار

می‌گیرد و به اصطلاح می‌گویند آ نتن تشدید شده و یا به رزنانس در آمده

است به این معنی که با موج رسیده سازگار شده است و در این وضع ولتاژی

که به آنتن هوایی رسیده، ماکزیمم است.

آنتن هوایی به دو گونه استوار و دوار پخش می شوند. در حالتی که محدوده

لازم نظر تحت غطا موج های پر استقامت مخابراتی باشند می توان از مدل

رومیزی جهت وصول کل سیگنال ها بهره گیری کرد.

آنتن گردان ها جهت منطقه هایی طرح ریزی شده اند که به آسودگی نمی توانند

نوع های گوناگون سیگنال ها را وصول نموده و آن می بایست جهت وصول طیف

موج های گوناگون، حرکت کند. این مدل ها به یک منبع تغذیه تقویت کننده، به

برق متصل می شوند تا موتور آن بتواند انتن را بچرخاند دهد.

انواع آنتن تلویزیونی :

آنتن هوایی برقی (پشت بام) :

این گونه آنتن ها حائز یک قسم الکترونیکی جهت پشتیبانی موج ها هستند و حائز

یک موتور الکترونیکی جهت دورانی هستند و شما عزیزان جهت انتظام این انتن ها

دگر احتیاجی نیست که به پشت بام بروید. جهت قسم های برون شهری که از

مراکز ارسال فرکانس مسافت بیشتری دارند شایسته می باشند.

آنتن رومیزی :

این گونه از آنتن ها زیادتر جهت تلویزیون های دیجیتالی و گیرنده دیجیتالی به عمل

می روند، این گونه انتن ها با دقت به مسافت شما تا مراکز ارسال موج ها با توان

های گوناگونی تولید می شوند، که طرح های یو اس بی دار آن ها درخور کسانی

است که از مراکز ارسال موج مسافت بسیاری دارند. چنانچه مسافت شما عزیزان

تا مراکز ارسال کم است انتن های رومیزی معمولی هم جوابگو هستند.

آنتن سرخود :

این گونه آنتن افزون تر در تلویزیون های لامپی (قدیمی) به چشم می خورند، حائز

دو استوانه خم شده هستند که با یک ریشه در رویه تلویزیون ها منصوب می

شود. این گونه انتن ها در عصر جدید نسخ شده اند و مورد بهره گیری قرار نمی

گیرند.

آنتن میله ای :

در حقیقت گونه ای از آنتن های هوایی احتساب می شوند، که از یک استوانه و

ریشه جهت برپایی در پشت بام طرح ریزی شده اند. این انتن ها دارای تقویت

کننده الکترونیکی نیستند و جهت اشخاصی که حوالی مراکز ارسال موج هستند،

شایسته می باشند.

آنتن هوایی :

این گونه انتن ها را حتما در یک ناحیه بلند همانند پشت بام نصب کرد، این انتن ها

اکثراً از تلویزیون شما عزیزان اندکی فاصله دارند، و جهت متصل کردن آن به سیم

انتن نیاز دارید. این گونه از انتن ها جهت گرفتن شبکه های تلویزیونی آنالوگ که

احتیاج به انتن پر توان دارند بهره گیری می شود.

نکته های اساسی در زمان خرید آنتن تلویزیون :

قیمت آنتن :

شما عزیزان با دقت به اندازه سرمایه خود می تونید انتن مورد نیاز خودتون را

خریداری کنید. پیش از هر عملی اندازه سرمایه جهت خرید انتن را آشکار کنید،

پس از معیت کردن اندازه سرمایه خود به فرآورده هایی که در محدوده ریالی شما

عزیزان قرار ندارند نقض می شوند.

هیچ محصولی یافت نشد.