آیفن صوتی

آیفن صوتی، بدون دقت به مارک و کارخانه تولید کننده آن، در ۳ گروه کلی قرار می‌گیرند.

آیفن‌های صوتی 2 سیم
آیفن‌های صوتی 6 سیم
آیفون‌های صوتی 4 سیم

آیفن صوتی 2 سیم :

نکته هایی در مورد آیفون های صوتی

آیفن صوتی یگانه آیفنی است که با دیگر آیفون ‌های صوتی متفاوت است.
شرکت تابا الکترونیک به تازگی این سری از مدل ها به خاطر آسانی کار و شلوغ نشدن لوله ها آیفون صوتی خود را به نوعی‌ طرح ریزی کرده که ما بین پنل و گوشی هر واحد احتیاج به 2 رشته سیم است.

تکلیف هر کدام از این 2 رشته سیم عبارت هستند از :

سیم شماره ۱، تکلیف‌ جابجایی صوت شخص رجوع کننده از پنل به گوشی
سیم شماره ۲، تکلیف آن باز کردن درب منزل

آیفون صوتی ۴ سیم :

شرکت ها بعد از چندین دهه ساخت آیفن‌ های 4 سیم، به جانب اینکه این آیفن‌ ها سختیهایی داشتند، عامی از این که نمی‌توانستند در زمان های طولانی دربازکن را کارآمد کنند و دوم اینکه احتیاج به رشته سیم ‌های یسیاری مابین گوشی و پنل بود، اراده به ساخت آیفن صوتی مدرن کرد که در این مدل بجای ۶ رشته سیم، فقط و فقط ۴ رشته سیم بین هر گوشی و پنل قرار می‌گیرد.

نکته هایی در مورد آیفن صوتی :

تکلیف‌ هر یک از این ۴ رشته سیم به ترتیب عبارت هستند از :

سیم شماره A : ۱ تکلیف انتقال صدای شخص مراجعه کننده از پنل به گوشی
سیم شماره B : ۲ تکلیف انتقال صدای شخص پاسخگو از گوشی به پنل و وظیفه‌ی دوم، تحریک رله دربازکن
سیم شماره C : ۳ تکلیف منفی مشترک
سیم شماره D : ۴ تکلیف انتقال صدای زنگ از پنل به گوشی

همان گونه که می‌بینید کار درب بازکن در آیفن صوتی ۴ سیمه بر گردن سیم نمره ۲ گذاشته شده است.
به این معنی که وقتی نفر پاسخگو شستی درب بازکن را می فشارد در حقیقت سیم شماره ۲ با ۳ جهت لحظه‌ای اتصال کوتاه می‌شود و رله داخل پنل این پیام را دریافت می‌کند و آگاه می‌شود که نفر پاسخگو شستی درب بازکن را فشار داده است و به این شکل سمت جریان برق ترانس به سوی قفل درب بازکن برقرار می‌کند و قفل بازکن کار می‌کند.

آیفون صوتی ۶ سیم :

به این خاطر به این آیفون‌ها می‌گوییم ۶ سیم، چون گوشی صوتی هر واحد برای اتصال به پنل به ۶ رشته سیم نیاز دارد.

نکاتی درباره آیفون های صوتی

اگر بخواهیم در آیفون‌های صوتی ۶ سیم، وظیفه هر کدام از ۶ رشته سیم‌هایی که بین گوشی و پنل قرار می‌گیرند را بیان کنیم به ترتیب عبارتند از:

سیم شماره A. یا ۱، وظیفه‌ی انتقال صدای شخص مراجعه کننده از پنل به گوشی
سیم شماره B. یا ۲، وظیفه‌ی انتقال صدای شخص پاسخگو از گوشی به پنل
سیم شماره C. یا ۳، وظیفه‌ی منفی مشترک
سیم شماره D. یا ۴، وظیفه‌ی انتقال صدای زنگ از پنل به گوشی
سیم شماره E. یا ۵، وظیفه‌ی دربازکن
سیم شماره F. یا ۶، وظیفه‌ی دربازکن

از مشکلاتی که این آیفون‌ها صوتی قدیمی دارند، مشکل بازکردن درب در فواصل طولانی ست و دوم اینکه نیاز به رشته سیم‌های بیشتری از پنل تا گوشی داخل واحدهاست.

هیچ محصولی یافت نشد.