اجزای دیزل ژنراتور

اجزای دیزل ژنراتور شامل قطعه هایی همچون موتور، ژنراتور (دینام)، سامانه

سوخت رسان، رگلاتور، سامانه خنک کننده، اگزوز، شارژر باتری، سامانه روانکاری،

کنترل برد تابلو چنج آور، شاسی می توان نام برد.

1- موتور :

موتور بابت خلق انرژی مکانیکال می باشد، در حقیقت موتور، چشمه انرژی

مکانیکال ورودی به دیزل ژنراتور می باشد.

مقیاس توان موتور دیزل سوز به حالت مستقیم فراخور با ماکزیموم قدرت خروجی

ژنراتور می تواند وصل شود.

مساعل مهم در تعیین یک موتور دیزل سوز برای بهره گیری در دیزل ژنراتور :

قسم سوخت مناسب بهره گیری دیزل ژنراتور

قسم سوپاپ های استفاده شده در موتور

قسم سر سوپاپ محقق در سر سیلندر (Overhead Valve – OHV)

قسم سر سوپاپ محقق در بدنه موتور (Overhead Valve none -non-OHV)

2- ژنراتور (دینام) :

ژنراتور یا دینام قسمتی از دیزل ژنراتور می باشد که انرژی مکانیکال تولید شده به

وسیله موتور را به انرژی الکتریکی یا برق تعویض می کند.

ژنراتور ها حاوی دسته ای از قطعه های استوار و پوینده است که در صندوقچه

روکشی ثبات گرفته است.

این قطعه ها با همدیگر به حالت اتومات در تماس می باشند که منتهی به جنبش

نسبی مابین میدان های مغناطیسی و الکتریکی می شوند، که به نوبت خود

ایجاد برق می گردد.

بعضی دیگر از اجزای ژنراتور عبارت هستند از :

((الف)) استاتور :

این وسیله تکه استوار مولد در دیزل ژنراتور است. حاوی دسته ای از هادی

الکتریکی در سیم پیچ رویه یک هسته ای آهنی.

((ب)) روتر :

این وسیله تکه ای در حال دوران است که ایجاد یک میدان مغناطیسی گردشی

ثمره می نماید که یکی از سه قسم زیر است :

1= القائی : این روند به اسم alternators بدون جارو بک مشهور شده هستند و

حسب معمول در مولد های بزرگتر بهره گیری می شود.

2= از طریق آهنربا های همیشگی : این قطعه مفروز در مقیاس های ژنراتور

کوچک است.

3= با بهره گیری از تحریک کننده : تحریک کننده محقر از یک چشمه جریان برق

مستقیم (DC) .

3- سامانه سوخت رسان :

از دیگر اجزای دیزل ژنراتور میتوان به سامانه سوخت رسان اشاره کرد که کار آن به شکل میانگین محفظه سوخت حسب معمول حائز گنجایش بسنده جهت در

حالت روشن نگه داشتن دیزل ژنراتور به منظور بهره گیری در 6 تا 8 ساعت است.

در مورد دیزل ژنراتور های توان کوچک، محفظه سوخت قسمتی از پایه شاسی

فلزی است یا در قسمت بالایی چارچوب دیزل ژنراتور انتصاب شده است.

جهت بهره گیری از ژنراتور در اساس تجاری، امکان دارد به تاسیس و برپایی یک

محفظه سوخت استوار در جانب دیزل ژنراتور منتج گرد.

خصوصیت های مشاع از سامانه سوخت ژنراتور حاوی مورد های زیر است :

* پیوستن به لوله از محفضه سوخت به موتور : مسیر ارائه ارشاد سوخت از

محفظه به موتور و مسیر برگشت ارشاد سوخت از موتور به تانکر.

* لوله تدلیس جهت تانکر سوخت : تانکر سوخت حائز لوله تدلیس است که در

زمان پر کردن دوباره و زه کشی از مخزن برای پیشگیری از فشار یا خلاء می باشد.

* پیوست سر ریز از تانکر سوخت به لوله تخلیه

* پمپ سوخت رسان : برای جابجبایی سوخت از تانکر اصلی به تانکر ثانویه مورد

استفاده قرار می گیرد .

* پمپ سوخت رسان به شکل باب الکتریکی اداره می شود.

* فیلتر سوخت : این فیلتر سوخت جهت حراست از ورود املاح و آب به داخل موتور

و لوازم دگر دیزل ژنراتور مورد استفاده قرار می

گیرید.

4- رگولاتور :

همان گونه که از اسم این قسمت پیدا است، باری مرتب سازی ولتاژ خروجی

دیزل ژنراتور مورد بهره گیری قرار می گیرد.

ساز و کار زیر جهت هر یک از عامل ها پرتره اثر بخشی در روال ترتیب ولتاژ را غنی

می باشد.

* تبادل ولتاژ AC به جریان برق DC تبادل کننده ولتاژ بابت این که یک قسمت محقر

از خروجی ژنراتور ولتاژ AC و تبادل آن را به جریان برق DC تبادل نماید.

* سیم پیچ ترغیب : تبادل جریان برق DC به جریان برق AC، سیم پیچ ترغیب در

حالت حاضر کارکرد مانند به سیم پیچ های استاتور نخستین و ریز، در ایجاد جریان

برق AC نقش دارد.

سیم پیچ ترغیب کننده به مقیاس های شناخته شده به یکسو کننده گردشی

پیوست شده است.

* یکسو کننده های گردشی : تعویض کنونی به جریان برق AC به جریان برق DC

جریان برق AC ایجاد شده به وسیله سیم پیچ های تحریک و تبدیل آن به جریان

برق DC را تصحیح می نماید . این جریان برق DC خوراندن روتور/استاتور گشته که

به تولید یک میدان الکترو مغناطیسی گردشی بر روتور/استاتور می گردد.

* روتور / استاتور : تعویض جریان برق DC به ولتاژ برق AC روتور/استاتور در حال

حاضر سبب ازدیاد ولتاژ برق AC در سرتاسر سیم پیچ های استاتور مولد برق می

شود که در حال کنونی به اسم یک ازدیاد دهنده ولتاژ برق خروجی AC می باشد.

5- سامانه خنک کننده :

بهره گیری بلاوقفه از مولد برق سبب می شود لوازم گوناگون آن داغ شود. الزامی

است که خنک کننده و سامانه تهویه، گرمای بازده دیزل ژنراتور را به خارج از محیط

ارشاد نماید.

آب بعضی روزگار به دیباچه مایع خنک کننده جهت دیزل ژنراتور بهره گیری می

شود، منتها این عمدتا محصور به شروط ویژه است همانند دیزل ژنراتور های کوچک

در مصرف های کم وسعت و یا مقیاس خیلی طویل بیشتر از 2250 کیلو وات و

بالاتر.

بعضی زمان ها از ماده ای بنام هیدروژن به دیباچه خنک کننده سیم پیچ های

استاتور برای دیزل ژنراتور های توان بالا بهره گیری می شود.

ماده هیدروژن در ربایش گرما فاضل تر از دیگر ماده های خنک کننده کار می نماید.

بازدید مقدار مایع خنک کننده جهت دیزل ژنراتور به شکل روزانه الزامی است.

سامانه خنک کننده و پمپ آب حتما بعد از گذشت هر 600 ساعت و فیلتر هوا

جتما پس بعد از هر 2400 ساعت عمل دیزل ژنراتور تمیز یا تعوبض گردد. دیزل

ژنراتور حتما در یک اتاقک باز و دارای تهویه مطبوع نگهداری شود. محلی استاندارد

کمه کم 3 متر از همه طرف های دیزل ژنراتور با در نظاره گرفتن گذر آزاد هوا.

6- سامانه اگزوز :

از دیگر اجزای دیزل ژنراتور سامانه اگزور میباشد که کار آن دود سوزانده شده سوخت، خارج شده از اگزوز دیزل ژنراتور در بردارنده ماده های

خیلی سمی است و حتما به درستی تدبیر شود. از این رو، الزامی است که

برپایی یک سامانه اگزوز بسنده جهت گاز های خروجی از اگزوز انتضام داد.

لوله اگزوز حسب معمول از چدن، آهن نرم تولید می کنند یا فولاد سخت تولید

شده است.

لوله اگزوز حسب معمول به موتور دیزل سوز با یک پیوند دهنده نرمی پذیر متصل

گشته و انتهای اگزوز ژنراتور به خارج از اتاق ادامه داده می شود.

شما حتما اعتماد داشته باشید که سامانه اگزوز را به دیگر تجهیزات پیوسته

نیست.

7- سامانه روانکاری موتور :

موتور مشمول قطعات متحرک خیلی زیادی است، برای افزونی طول عمر قطعه ها

و ایمان از کارکرد صحیح موتور از سامانه روانکاری استفاده میشود. حتما مقدار

روغن در مخزن روانکاری هر 12 ساعت از عملکرد موتور بازدید شود.

شما هم چنین حتماً پاسدار هر بیرون زدگی از روان کننده ها باشید و هم چنین

عوض کردن روغن هر 500 ساعت کارکرد عملیات موتور می باشد .

8- شارژر باتری :

شارژر باتری به وسیله دیزل ژنراتور می بایست با تدقیق خیلی بالا و برازنده با ولتاژ

آن شکل پذیرد.

چنانچه نشان دهنده عقربه ای، ولتاژ بسیار کم است، باتری ها تحت شارژ می

باشند.

چنانچه نشان دهنده عقربه ای ولتاژ سباح خیلی بیشتر باشد، حیات باتری را

کوتاه می کند.

شارژر باتری حسب معمول از آلومینیوم ضد زنگ برای پیشگیری از خوردگی تولید

شده است.

ولتاژ برق DC خروجی شارژر باتری در 2.33 ولت جهت هر سلول باتری است، که

ولتاژ برق سنج ظریف جهت باتری های اسید سرب است.

شارژر باتری سوا DC با ولتاژ خروجی دیزل ژنراتور در پیوستگی است.

9- برد کنترل تابلو چنج آور :

این واسطه عملکردی دیزل ژنراتور است و حاوی ادوات های تدبیر و بازرسی از

جمله پریز برق و کنترل ولتاژ است.

ایجاد کنندگان گوناگون دیزل ژنراتور برد کنترل های گوناگونی برای بازرسی راحت

دیزل ژنراتور ساخته اند که برخی از این موارد در زیر ذکر شده است.

* نهادینه کردن روشن و خاموش دیزل ژنراتور برد کنترل، اتومات آغاز به حالت

خودکار مولد برق را در زمان قطع برق شهری فعال می سازد.

* موتور سنج، اسبای های اندازه گیری پارامتر های موتور دیزل سوز را علامت می

دهد.

پارامتر های اساسی از گونه فشار روغن، درجه داغی مایع خنک کننده رادیاتور،

ولتاژ باتری، تعجیل دوران موتور دیزل سوز و مدت زمان روشن بودن. مقیاس گیری

استوار و بازرسی بر این پارامتر ها به شما این توانایی را می دهد اثنا عبور از حد

استاندار دیزل ژنراتور خاموش شود.

10- شاسی فلزی دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور ها، مناسب حمل یا ساکن می باشد، در وضعیت کلی همه لئازم و

اسباب بالا بر رویه سکو یا هم آن شاسی فلزی قرار می گیرد.

در آخر جهت آگاهی از قیمت دیزل ژنراتور و اجزای دیزل ژنراتور حتما با کارشناسان این امر تماس بگیرید

تا شما غزیزان را در خصوص مارک ها و قدرت های این ماشین

پرکاربرد راهنمایی کنند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

دیزل ژنراتور 250 کاوا بنز

295,811,400 تومان 275,811,400 تومان
دیزل ژنراتور 250 کاوا بنز موتور دیزلی 250 کاوا OM355TAGE ژنراتور استمفورد پاور 250 کاوا استاندارد یورو 4 موتور ساخت آلمان گاورنر الکترونیکی کوپل داخلی همراه با شاسی باکدار و تابلو برق دیزل ژنراتور و...
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 200 کاوا بنز

272,561,000 تومان 263,561,000 تومان
دیزل ژنراتور 200 کاوا بنز موتور دیزلی 200 کاوا OM355TGE ژنراتور استمفورد پاور 200 کاوا استاندارد یورو 4 موتور ساخت آلمان کوپل داخلی همراه با شاسی باکدار و تابلو برق دیزل ژنراتور و...
فروخته شده:0
باقی مانده:10