قیمت دیزل ژنراتور

قیمت دیزل ژنراتور را از فروشگاه اینترنتی آل ور دریافت کنید

ردیف تیپ موتور برند موتور نوع دیزل ژنراتور توان دائم

KW توان دائم

KVA توان اضطراری

KW توان اضطراری

KVA قیمت دیزل ژنراتور

قیمت دیزل ژنراتور پرکینز

1-1104C-44TAG2 پرکینز- Perkins موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته

80 100 88 110 55000000

2-1106A-70TAG1 پرکینز- Perkins موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته

104 130 114 143 69000000

3-1106A-70TAG2 پرکینز- Perkins موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته

120 150 132 165 71000000

4-1106A-70TAG4 پرکینز- Perkins موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته

160 200 172 220 95000000

5-2806A-E18TAG2 پرکینز- Perkins موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته

520 650 572 715 290000000

6-4006A-23TAG3A پرکینز- Perkins موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته

640 800 704 880 425000000

7-4008-TAG2 پرکینز- Perkins موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته 800

1000 880 1100 565000000

8-4012-46TWG2A پرکینز- Perkins موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته

1000 1250 1100 1375 770000000

9-1104C-44TAG2 پرکینز- Perkins موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته –

سایلنت 80 100 88 110 68000000

10-1106A-70TAG1 پرکینز- Perkins موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته

– سایلنت 104 130 114 143 85000000

11-1106A-70TAG2 پرکینز- Perkins موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته

– سایلنت 120 150 132 165 91000000

12-1106A-70TAG4 پرکینز- Perkins موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته

– سایلنت 160 200 172 220 118000000

قیمت دیزل ژنراتور ولوو :

13-TAD530GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 68 85 75 94 53400000

14-TAD531GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 80 100 88 110 58000000

15-TAD532GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 104 130 114 143 64400000

16-TAD731GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 120 150 132 165 72000000

17-TAD732GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 144 180 158 198 90000000

18-TAD733GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 160 200 176 220 97500000

19-TAD734GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 200 250 220 275 104000000

20-TAD1341GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 252 315 277 346 135000000

21-TAD1342GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 280 350 310 385 140000000

22-TAD1343GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 300 375 330 412 151000000

23-TAD1344GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 320 400 350 440 157000000

24-TAD1641GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 400 500 440 550 211100000

25-TAD1642GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 440 550 485 600 241000000

26-TAD1643GE Volvo Penta-ولوو موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک

آلته 500 630 550 700 283000000

قیمت دیزل ژنراتور

27-ZS1100NM STREAM کوپله غیر مستقیم تسمه ای – مجهز به موتور دیزل تک

سیلندر 8 10 – – 3800000

28-ZS1110NM STREAM کوپله غیر مستقیم تسمه ای – مجهز به موتور دیزل تک

سیلندر 10 12.5 – – 3900000

29-ZS1115NM STREAM کوپله غیر مستقیم تسمه ای – مجهز به موتور دیزل تک

سیلندر 12 15 – – 4200000

30-ZS1125NM STREAM کوپله غیر مستقیم تسمه ای – مجهز به موتور دیزل تک

سیلندر 15 18.75 – – 5000000

31-K4100D STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر 20 25 –

– 8800000

32-K4100D STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر 24 30 –

– 9200000

33-K4100ZD STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر 30

37.5 – – 9500000

34-K4110D STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر 40 50 –

– 10900000

35-HC4105ZD STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر 50

62.5 – – 12500000

36-R6105ZD STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر 80

100 – – 17500000

37-R6105AZLD STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر 100

125 – – 18500000

38-R6105IZLD STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر 120

150 – – 22500000

39-LN480D STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و

کانوپی – سایلنت 12 15 – – 10800000

40-LN490KD STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و

کانوپی – سایلنت 15 18.75 – – 12300000

41-K4100D STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی

– سایلنت 20 25 – – 10000000

42-K4100ZD STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و

کانوپی – سایلنت 30 37.5 – – 11600000

43-HC4105ZD STREAM کوپله مستقیم – مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و

کانوپی – سایلنت 50 62.5 – – 15600000

نمایش 1–10 از 16 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

دیزل ژنراتور 72 کاوا پرکینز ایران

128,231,610 تومان 117,231,610 تومان
دیزل ژنراتور 72 کاوا پرکینز موتور دیزلی 72 کاوا ژنراتور استمفورد پاور 72 کاوا استاندارد یورو 2 موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 50 کاوا پرکینز ایرانی

93,232,000 تومان 88,232,000 تومان
دیزل ژنراتور 50 کاوا پرکینز موتور دیزلی 50 کاوا ژنراتور استمفورد پاور 50 کاوا استاندارد یورو 2 موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 42 کاوا پرکینز ایرانی

88,460,000 تومان 86,460,000 تومان
دیزل ژنراتور 42 کاوا پرکینز موتور دیزلی 42 کاوا ژنراتور استمفورد پاور 42 کاوا استاندارد یورو 2 موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 31.5 کاوا پرکینز ایرانی

82,012,400 تومان 7,812,400 تومان
دیزل ژنراتور 31.5 کاوا پرکینز موتور دیزلی 31.5 کاوا ژنراتور استمفورد پاور 31.5 کاوا استاندارد یورو 2 موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 500 کاوا بنز

755,500,000 تومان 725,500,000 تومان
دیزل ژنراتور 500 کاوا بنز موتور دیزلی 500 کاوا 2-BENZ OM457TAGE ژنراتور استمفورد پاور 500 کاوا استاندارد یورو 4 موتور ساخت آلمان
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 400 کاوا بنز

660,470,000 تومان 630,470,000 تومان
دیزل ژنراتور 400 کاوا بنز موتور دیزلی 400 کاوا 2-BENZ OM457TAGE ژنراتور استمفورد پاور 400 کاوا استاندارد یورو 4 موتور ساخت آلمان
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 350 کاوا بنز

621,360,000 تومان 605,360,000 تومان
دیزل ژنراتور 350 کاوا بنز موتور دیزلی 350 کاوا 1-BENZ OM457TAGE ژنراتور استمفورد پاور 350 کاوا استاندارد یورو 4 موتور ساخت آلمان
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 300 کاوا بنز

350,000,000 تومان 328,295,000 تومان
دیزل ژنراتور 300 کاوا بنز موتور دیزلی 300 کاوا BENZ OM355TGE ژنراتور استمفورد پاور 300 کاوا استاندارد یورو 4 موتور ساخت آلمان
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 250 کاوا بنز

295,811,400 تومان 275,811,400 تومان
دیزل ژنراتور 250 کاوا بنز موتور دیزلی 250 کاوا OM355TAGE ژنراتور استمفورد پاور 250 کاوا استاندارد یورو 4 موتور ساخت آلمان گاورنر الکترونیکی کوپل داخلی همراه با شاسی باکدار و تابلو برق دیزل ژنراتور و...
فروخته شده:0
باقی مانده:10

دیزل ژنراتور 200 کاوا بنز

272,561,000 تومان 263,561,000 تومان
دیزل ژنراتور 200 کاوا بنز موتور دیزلی 200 کاوا OM355TGE ژنراتور استمفورد پاور 200 کاوا استاندارد یورو 4 موتور ساخت آلمان کوپل داخلی همراه با شاسی باکدار و تابلو برق دیزل ژنراتور و...
فروخته شده:0
باقی مانده:10