سنسور نوری آتونیکس BJ300-DDT

0رای کاربران

سنسور نوری آتونیکس BJ300-DDT یکی از حسگر های خانواده سنسور نوری سری بی جی ها می باشد که برای تشخیصاجسام از طریق تبدیل نور به سیگنال..

در انبار موجود نمی باشد