سنسور نوری آتونیکس BJN100-NDT

0رای کاربران

سنسور نوری آتونیکس BJN100-NDT یکی از حسگر های خانواده سنسور نوری سری بی جی ها می باشد که برایتشخیص اجسام از طریق تبدیل نور به سیگنال...

در انبار موجود نمی باشد