سنسور نوری آتونیکس BJN50-NDT

0رای کاربران

سنسور نوری آتونیکس BJN50-NDT یکی از حسگر های خانواده سنسور نوری سری بی جی ها می باشد که برای تشخیصاجسام از طریق تبدیل نور به سیگنال..

در انبار موجود نمی باشد